Kids & Teens

CrossFit Kids is een programma special ontworpen voor de jeugd.

Plezier in bewegen, het bouwen van zelfvertrouwen, teamwork en gezondheid.

Op speelse manier werken we aan fundamentele motorische vaardigheden, sportiviteit, leiderschap, zelfdiscipline en omgangsvormen. Vaardigheden die kinderen de rest van hun leven kunnen gebruiken om succesvol te zijn.

Is het dan niet gevaarlijk voor kinderen om met gewichten te werken?

Nee. Maar dat wil niet zeggen dat ze gelijk met gewichten aan de slag zullen gaan. CrossFit Kids werkt volgens het MCI-principe.

1) Mechanica = aanleren van de juiste manier van bewegingen
2) Consistentie = het herhaaldelijk kunnen uitvoeren van goede mechanica
3) Intensiteit = bij goede consistentie het eventueel toevoegen van gewichten (CrossFit Teens)

Les opbouw

Warming up: even gezamenlijk opwarmen

Skill: specifieke beweging oefenen die in de WOD zit

WOD: staat voor Workout Of the Day, dus elke dag anders

Skill: tijd voor een speelse oefening

Cooling down: gezamenlijk afsluiten en ervaringen delen

Lesrooster

Woensdag & Vrijdag

17:00-18:00 Teens (12 t/m 17 jaar)

Woensdag

15:00-15:45 Kids (4 t/m 8 jaar)
15:45-16:30 Kids (8 t/m 12 jaar)

MENU

Mainport CrossFit