WOD 15032016

Today’s WOD

היום הסתיים קורס סמלים בכירים שהתקיים בבית הספר למכים וחיר של זרוע היבשה בצהל  בקורס נכחו לראשונה מספר שיא של ארבע בנות שסיימו את הקורס יחדיו לראשונה ארבע הבנות יחזרו לשרת כמפקדות בכירות בפלוגות השונות בגדוד הקרקל ובחיל ההנדסה הקרבית

%d bloggers liken dit: