TeensWOD 14062016

IMG_5207

Warm up:

3 x
Een-benige lijn hups -> opspringen tot steun -> koprol -> 100m rennen -> 15m bear crawl

Skill:

Radslag

Workout:

10-9-8-7-6-5-4-3-2-1

Medicine Ball Cleans
Wall Ball Shots

 

 

%d bloggers liken dit: